Kuntalaistili Kuntien ICT-messuilla Sipoossa

27.10.2014

Kuntalaistili oli esillä 21.10. Kuntien ICT-messuilla Sipoossa. Kyseessä on Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymishankkeeseen liittyvä projekti, jossa kunnat etsivät yhteistyömahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja informaatioteknologian alueelta.

Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas tiivisti tilaisuuden avaavassa puheenvuorossaan hankkeen tavoitteeksi työskentelemisen yhdessä ja tasavertaisesti yhteisen tulevaisuuden eteen. Yhteistyöhön kunnat on ajanut sopeuttamistarve, joka on jo vuosille 2014-2016 niin suuri, että perinteisin palvelumuodoin siitä ei selvitä. Vajeen ratkaisemiseksi kuntien on etsittävä ratkaisuja myös teknologiasta.

Avauspuheenvuoro toi esille myös näkemyksen julkishallinnon teknologiamurroksen esteistä, joista teknologian ja toiminnan välinen kuilu ei ole vähäisin. Toiminta ei ymmärrä teknologian mahdollisuuksia eikä teknologia puolestaan toiminnan tarpeita. Esimerkki kiteyttää loistavasti muutoksen reunaehdon.

Propentus osallistui messuille kutsuttuna toimittajavieraana. Tehtävänä oli esittää Sähköisen asioinnin työryhmälle, kuinka Kuntalaistilin palveluilla voidaan ratkaista lupa- ja asiakaspalvelun haasteita. Kyseessä siis keskeistäkin keskeisempi ongelma, joka kuntien on tulevina vuosina ratkaistava. Ratkaisuarkkitehti Teemu Karvonen kertoi Kuntalaistilin mahdollisuudet asiantuntevasti ja esityksestä henki kuntakentän toimintatapojen ymmärtäminen, mistä kiitos kaikille Kuntalaistili-asiakkaille!

Messujen keynote-puheenvuorossa Forum Viriumin Jarmo Eskelinen kertoi palveluista, joita verkostojen ja yhteisöjen toimesta on toteutettu niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yksi innovatiivisen kumppanuuden osoitus on Helsingin kaupungin palautekanava. Kaupunki tarjoaa ”Fiksaa” -palvelun digilehti Metron kautta eli sieltä, missä kaupunkilaiset arjessaan käyvät ja sen todennäköisimmin löytävät. Puheenvuoro tuki saumattomasti Mikaelin näkemystä yhteistyön ja avoimuuden vaatimuksesta muutoksessa.

ICT-messut tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden syventää ymmärrystä toimintaympäristön vaateista ja tarpeista. Se voimisti myös uskoa siihen, että Kuntalaistili yhteisössä tehdään oikeita asioita. Kuntalaistili on mainio esimerkki innovatiivisesta yhteisöstä, jota niin kuntasektori kuin kaikki kuntalaisetkin tarvitsevat: yhteisöllinen ja avoin teknologinen mahdollisuus, joka parhaillaan voi lähentää myös toimintaa ja teknologiaa.

Lisätietoja:

Eija Hallikainen, asiakkuuspäällikkö, Propentus, 040 713 1622, eija.hallikainen(at)propentus.com