Lahden kaupunki palkitsi henkilöstöään

27.4.2015

Lahden kaupunki on palkinnut yksiköitään työelämän kehittämiseen tähtäävässä innovaatiokilpailussa. Innovaatiokilpailu on osa kaupungin tuottavuustoimintaa, jonka tavoitteena on kannustaa työyksikköjä kehittämään toimintojaan, henkilöstöään ja prosessejaan laadukkaasti.

Kolmatta kertaa järjestetyssä kilpailussa oli kolme sarjaa. Johdon asettamat tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet -sarjassa palkittiin kolme parasta. Lisäksi innovaatiokilpailussa palkittiin neljä henkilöstöideaa ja yksi talouden tasapainottamisohjelman toteutunut tulos.

Henkilöstön innovaatiokilpailun voitti Vanhusten palveluiden ja kuntoutuksen hanke. Ikäpalo-hankkeessa on vanhusten palveluneuvonta, palveluohjaus ja päätöksenteko on keskitetty yhteen pisteeseen. Asiakasohjausyksikkö Siirin perustaminen on esimerkki uudenlaisesta ajattelutavasta, jossa asiakasta ja hänen tarpeitaan tarkastellaan kokonaisuutena ja tarvittavat päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti.

Kilpailuraadin mielestä voittajahankkeessa erityisen merkillepantavaa on se, että koko toimintamalli on laadittu yhdessä henkilökunnan kanssa, jolloin myös henkilökunnan sitoutuminen on vahvaa. Voittaja palkitaan 4 000 euron lahjasekillä, joka tulee käyttää yksikön työelämän tai työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Innovaatiokilpailussa toiseksi tuli Teknisen ja ympäristötoimialan ja Lahden tietotekniikan yhteistyössä kehittämä KomPa-palvelu, joka tarjoaa asukkaille mahdollisuuden tarkastella omaan omistukseen liittyviä rakennuksen ja kiinteistön perustietoja, sekä niihin liittyviä asiakirjoja, kuvia ja karttoja. Kilpailuraadin mielestä KomPa-palvelu on paitsi toimiva myös erittäin edistyksellinen ja herättänyt laajalti myös valtakunnallista kiinnostusta.

Kolmanneksi sarjassa tuli Turvallinen asukassiirto -hanke. Vanhusten palveluiden ja kuntoutuksen vastuualueella usean työyksikön yhteistyönä tehdyssä hankkeessa kehitettiin asukassiirtoihin liittyvää tiedonkulkua. Hankkeen tavoitteena oli turvallinen, sujuva ja yksilöllinen muutto pitkäaikaisesta laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen.

Lisätiedot:

Uutinen Lahden kaupungin sivustolla