Kuntalaistili uudistuu

19.3.2015

Kuntalaistiliä käyttävät kunnat ovat aloittaneet yhdessä Propentuksen kanssa kehityshankkeen, jossa Kuntalaistilin käyttöliittymät ja toteutusteknologia uudistetaan. Hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä kuntien sähköisten palveluiden ja integraatioiden kehittämiselle ja kiihdyttää kuntien palveluiden sähköistämistä.

Käyttöliittymäuudistuksen osalta hankkeen keskiössä on palveluiden parempi saavutettavuus ja päätelaiteriippumattomuus. Teknologian näkökulmasta hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota tietoturvaan ja suorituskykyyn.

Kuntalaistili on tehty tukemaan käyttöönottoa useiden organisaatioiden tai palveluntarjoajien yhteisessä ympäristössä. Uudistuksen myötä optimoidaan myös Kuntalaistilialustan yhteensopivuus muiden alustojen kuten kuntien olemassa olevien verkkopalveluiden kanssa. Lisäksi hankkeessa luodaan edellytykset Kuntalaistilin tarjoamiselle pilvipalveluna.

”Tämän hetkinen valtakunnallinen kehitys näyttää kulkevan kansallisen palveluväylän (KaPa) ja sen sisällä erityisesti palveluhakemiston ja palvelunäkymän suuntaan. Hanke tukee vahvasti myös Lahden kaupungin sähköisen asioinnin tavoitetilaa, jossa sähköisiä palveluita voidaan tarjota joustavasti eri lähteistä kootuiksi yhtenäisiksi asiakaskokemuksiksi” Lahden kaupungin tietohallintojohtaja Marko Monni kertoo.

Kuntalaistiliä koskeva kehitystyö alustan ylläpidosta uusien asiointipalveluiden toteuttamiseen tapahtuu yhteistyössä Kuntalaistilikuntien kesken. Sujuva yhteistyö taataan hankkeen hallinnan ja ohjauksen työkaluilla. Kuntalaistilin hallintamalli soveltaa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen luomaa mallia, joka on käytössä JulkICT:n projekteissa.

Kuntalaistilin palvelutoteutuksista ja kehityshankkeen etenemisestä uutisoidaan Kuntalaistili.fi-sivustolla.

Lisätietoja:
Tietohallintojohtaja Marko Monni, puh. 050 559 4055, marko.monni(at)lahti.fi
Asiakkuuspäällikkö Eija Hallikainen, puh 040 713 1622, eija.hallikainen(at)propentus.com

Kuntalaistili on ratkaisu sähköisten asiointipalveluiden tarjoamiseen turvallisesti ja keskitetysti niin kuntalaisille, kuntien työntekijöille kuin erilaisille sidosryhmillekin. Kuntalaistilin omistaa Lahden kaupunki ja sitä käyttää 12 kaupunkia ja kuntaa halki Suomen. Propentus Oy toimii kuntien yhteistyökumppanina ratkaisun kehittämisessä, levittämisessä ja ylläpidossa.

Propentus Oy on sähköisen asioinnin, prosessien ja tietojärjestelmien kehittämisen innovatiivinen palvelutalo. Propentuksen kehittämä ainutlaatuinen tapa hallita sähköisiä identiteettejä sekä niihin liittyviä käyttöoikeuksia takaa turvallisen asioinnin verkossa. Yli kymmenen toimintavuoden aikana Propentuksesta on muodostunut edelläkävijä palvelukeskeistä arkkitehtuuria (SOA) hyödyntävien ratkaisuiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.