Kokkolan kaupunki laajentaa sähköisiä palvelujaan

7.5.2014

Kokkolan kaupunki on ottanut käyttöön sähköisen eKokkola.fi-asiointipalvelun huhtikuun alussa 2014.

eKokkola.fi helpottaa kuntalaisten asiointia yhdistämällä kaikki Kokkolan kaupungin sähköiset palvelut samaan osoitteeseen. Alustalta löytyy useita asumiseen, rakentamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, hyvinvointiin sekä yrittämiseen liittyviä palveluja. Palvelun kautta voi hakea muun muassa yleisten alueiden lupaa esimerkiksi katualueiden aitaamiseen tai kaivamiseen. Järjestelmään lisätään uusia palveluja sitä mukaan, kun niitä valmistuu.

Seuraavaksi otetaan käyttöön e-lomakejärjestelmä, joka vauhdittaa sähköisten palvelujen kehittämistä ennestään. Hakemusprosessit virtaviivaistuvat, kun hakemustietojen lähettämisen lisäksi myös niiden käsittely tapahtuu kyseisessä järjestelmässä. Tavoitteena on, että hakemuksen täytettyään kuntalaiset voivat tulevaisuudessa myös seurata omien asioidensa käsittelyä asiointipalvelun kautta.

Kuntalaistili-asiointialustalle toteutetun eKokkola.fi-palvelun käyttöönotosta vastasi Propentus Oy.

Tutustu Kokkolan sähköisiin palveluihin osoitteessa ekokkola.fi.

Lisätietoja:

Jaana Niskanen, järjestelmäasiantuntija, Kokkolan kaupunki, 044 7809 044, jaana.niskanen(at)kokkola.fi
Petri Lehmus, asiakaspalvelujohtaja, Propentus Oy, 040 759 3615, petri.lehmus(at)propentus.com