Sähköisen asioinnin yhteistyöklubi kokoontui Jyväskylässä

11.9.2014

Kuntalaistiliasiakkaille suunnattu sähköisen asioinnin yhteistyöklubin syystapaaminen järjestettiin Jyväskylässä 21.8.2014 idyllisessä ravintola Wanhassa Fredassa.

Klubitapaaminen aloitettiin katsauksella eri Kuntalaistiliä käyttävien palvelualustojen nykytilanteeseen. Kuntalaistilin ja sen kautta tarjottavien sähköisten palveluiden ylläpito- ja kehitystyöprosessien suoraviivaistamiseksi luonnosteltiin sähköisen asioinnin uutta hallintamallia, jonka määritystyölle asetettiin yhdessä lähtökohdat ja tavoitteet.

Lasse Pynnönen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta oli kertomassa klubilaisille Kansalaisen asiointitilistä. Esityksessä selvennettiin Kuntalaistilin ja Asiointitilin rooleja ja keskusteltiin yhdessä siitä, miten Asiointitili voisi näkyä Kuntalaistilissä ja mitä lisäarvoa järjestelmät voisivat toisilleen tuoda. Keskeinen viesti oli, että järjestelmät täydentävät toisiaan eikä päällekkäisyyttä juuri ole. Kuntalaistilin kautta kuntalainen saa käyttöönsä oman kuntansa sähköiset palvelut ja Asiointitilin kautta kuntalaiselle tarjotaan viranomaisten palvelut kansallisella tasolla.

Tapaamisessa käytiin myös hedelmällisiä keskusteluja yhteisistä hankkeista ja vedettiin suuntaviivoja tulevien palveluiden kehittämiselle. Valmiita toteutuksia esitellään myöhemmin Kuntalaistili.fi-sivustolla.