Järjestelmä

Kuntalaistili on palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin (SOA) perustuva sähköinen asiointialusta, jonka välityksellä julkishallinnon organisaatiot voivat tarjota sähköisiä palveluja halutuille kohderyhmilleen keskitetysti, tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Alusta koostuu kokoelmasta tukikomponentteja ja kokonaisuutta tukevia toiminnallisuuksia, joiden ympärille voidaan rakentaa erillisiä sähköisiä palveluja.

Palvelulla tarkoitetaan ensisijaisesti kuntalaisportaalin tai vastaavan järjestelmäkehyksen sisällä toimivia sähköisiä palveluja, jotka vastaavat tiettyyn palvelutarpeeseen. Palvelut voivat olla joko suoraan asiointialustaan tuotettuja tai muissa järjestelmissä sijaitsevia kokonaisuuksia, jotka tarjotaan käyttäjille alustan välityksellä. Asiointialusta mahdollistaa kertakirjautumisen ja palveluiden tarjoamisen sekä intra- että internetissä.

Kuntalaistili on valmis kokonaisuus, joka sisältää kaikki yleiset sähköisten asiointipalveluiden vaatimat perustoiminnallisuudet. Asiointialusta on jaettavissa komponenteittain itsenäisesti toimiviin kokonaisuuksiin, jotka eivät vaadi muita komponentteja toimiakseen. Tämän johdosta komponentit ovat helposti laajennettavissa ja liitettävissä muihin järjestelmiin. Lisäksi jokainen komponentti on korvattavissa, vaihdettavissa ja muokattavissa vaihtoehtoisella ratkaisulla.

Komponenttien lisäksi asiointialusta sisältää useita valmiita palvelukokonaisuuksia. Palveluiden toteutus perustuu asiointialustan valmiiden toiminnallisuuksien sekä alustaan rakennettujen integraatioiden hyödyntämiseen.

Komponentit

Tunnistaminen ja IDP (Identity Provider)

Itsenäinen kirjautumiskomponentti, joka mahdollistaa pääsyn erillisiin palveluihin kertakirjautumisella.

Sähköinen maksaminen

Mahdollistaa pankkien tarjoamien maksupalveluiden hyödyntämisen Kuntalaistilin palveluissa.

Asiakasrekisteri

Toimii palvelujen ja järjestelmien asiakasrekisterinä sekä käyttäjätietojen hallinnan välineenä.

Käyttöoikeuksien hallinta

Mahdollistaa palvelu- ja toimintokohtaisen personoinnin tarvittaessa jopa henkilökohtaiselle tasolle asti.

Viestintä

Tarjoaa muille komponenteille sekä palveluille mahdollisuuden lähettää viestejä eri viestintävälitystekniikoilla.

Loki- ja tilastotietojen hallinta

Tarjoaa keskitetyn paikan loki- ja tilastotietojen tallentamiseen sekä niiden seurantaan.

Palvelut

Palveluhakemisto

Hallinnoi Kuntalaistilin kautta tarjottavia asiointipalveluita. Palvelut voidaan järjestää seutukuntakohtaisiksi kokonaisuuksiksi, josta näkee helposti ja nopeasti, mitä palveluita kukin seutukunta alustalla tarjoaa.

Oma ilmoitustaulu

Toimittaa henkilökohtaiset sähköisen asioinnin prosesseihin liittyvät viestit halutuista järjestelmistä ja tuo ne nähtäväksi heti palvelualustan etusivulle. Tekee omien viestien seurannasta ja hallinnoinnista helppoa.

Tilanvarauspalvelu

Mahdollistaa tilavarausten tekemisen ja niiden hallinnoinnin. Palvelun välityksellä tilat ovat varattavissa ajasta ja paikasta riippumatta ja tilojen varaustilanne on järjestelmässä aina ajan tasalla.

Ajanvarauspalvelu

Mahdollistaa aikojen varauksen, niiden hallinnoinin ja peruuttamisen järjestelmään määrätyille resursseille. Palvelun kautta varattavien resurrisen varaustilanne näkyy aina ajantasaisena sähköisessä kalenterissa.

Sähköiset lomakkeet

Mahdollistavat lomakkeiden näyttämisen, täyttämisen sekä lähetettyjen lomakkeiden käsittelyn tilan seurannan ja tehtyjen päätösten tarkastelun itsepalveluna. Lomakkeet esitäytetään kirjautuneen käyttäjän tiedoilla.

Palautekanava

Toimii kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden välisenä viestinvälityskanavana, jonka kautta voi antaa palautetta, hakea ja selata aiemmin palveluun tehtyjä palautteita sekä seurata niiden käsittelyn etenemistä.

Liikuntarekisteri

Mahdollistaa eri organisaatioiden järjestämien liikunta- ja harrastetapahtumien haun eri hakukriteerein. Voidaan liittää suoraan tilanvarauspalveluun, jolloin tilojen varaukset liitetään suoraan liikuntarekisterin hakuihin.